Sprememba deleža v družbi Farme Ihan – KPM

S 1.1.2023 bodo s pripojitvijo Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. (DUTB) na Slovenski državni holding, d.d., v njegovo imetništvo preneseni tudi nekateri deleži kapitalskih naložb v imetništvu DUTB, med drugim tudi 100 odstotni delež družbe Farne Ihan – KPM, d.o.o. SDH bo tako s 1.1.2023 imetnik 100 odstotnega deleža družbe Farme Ihan – KPM,…

Sklic 29. redne seje skupščine Meso Kamnik d.d.

Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje          29. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d., ki bo v četrtek, dne 07.01. 2021 ob 14.00 uri na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe.   Več informacij: Sklic 29. redne…

Preklic 29. redne seje skupščine Meso Kamnik d.d.

Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe preklicuje sklic          29. redne seje skupščine Meso Kamnik d.d.,  ki je bila sklicana za dne 23.12.2020 ob 14.00 uri na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe. Več informacij: Preklic 29.…

Javno zbiranje ponudb za nakup delnic Panvita

Oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d. (krajše Panvita d.d.) in Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d. (krajše Panvita mesnine d.d.) v imetništvu družbe FARME IHAN – KPM d.o.o. in družbe Kona d.o.o. Družba KF FINANCE d.o.o. je s strani prodajalcev Farme Ihan – KPM d.o.o. in Kona d.o.o.…

Tradicionalno srečanje kooperacije

Skupina Farme Ihan je 18.1.2019 v Križevcih pri Ljutomeru pripravila tradicionalno srečanje kooperantov skupine. Dogodek je minil v znamenju izmenjave stališč o aktualnih temah reje, panoge prašičereje in strategije ter prihodnosti prašičereje. Sledila je podelitev priznanj in prijetno druženje.

60 let Farm Ihan

29.11.2018 je dan, ko obeležujemo 60 let Farm Ihan: Temeljni kamen za novo prašičjo farmo je bil položen 29. novembra 1958 na dan republike Jugoslavije. Danes so Farme Ihan vodilno in največje prašičerejsko podjetje v Sloveniji. Zaposleni se resno in odgovorno lotevamo izvajanja zadanih nalog, ter se z izdelano vizijo razvoja zagotavljamo dolgoročno prihodnost. Zavedamo se, da nas v prihodnosti čakajo še mnogi izzivi in naloge. Prepričani smo, da jih bomo z izkušeno ekipo strokovnjakov in sodelavcev izpeljali v zadovoljstvo vseh.

Sklic 26. skupščine delničarjev družbe Farme Ihan d.d.

Uprava družbe FARME IHAN d.d., Ihan, Breznikova cesta 89, 1230 Domžale, matična številka 5403693000 (v nadaljevanju tudi: družba) na podlagi 7. člena Statuta družbe Farme Ihan d.d., 36. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in 295. člena ter naslednjih Zakona o gospodarskih družbah sklicuje 26. skupščino delničarjev družbe Farme Ihan…