Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje

         29. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d.,

ki bo v četrtek, dne 07.01. 2021 ob 14.00 uri na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe.

 

Več informacij: Sklic 29. redne seje skupščine Meso Kamnik d.d.