Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe preklicuje sklic

         29. redne seje skupščine Meso Kamnik d.d.,

 ki je bila sklicana za dne 23.12.2020 ob 14.00 uri na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe.

Več informacij: Preklic 29. skupščine Meso Kamnik