Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje

28. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d., ki bo 17.8.2020 ob 10. uri na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe.

Več informacij v priponki: Sklic skupščine Meso Kamnik 2020