S 1.1.2023 bodo s pripojitvijo Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. (DUTB) na Slovenski državni holding, d.d., v njegovo imetništvo preneseni tudi nekateri deleži kapitalskih naložb v imetništvu DUTB, med drugim tudi 100 odstotni delež družbe Farne Ihan – KPM, d.o.o.

SDH bo tako s 1.1.2023 imetnik 100 odstotnega deleža družbe Farme Ihan – KPM, d.o.o., kar predstavlja večinski delež te družbe.