Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje

27. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d., ki bo v četrtek, dne 29.08.2019 ob 13.00 uri na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe.

Več informacij v priponki: Skupščina Meso kamnik d.d. VABILO