Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje

29. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d., ki bo v sredo, 23.12.2020 ob 14:00 uri na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe.

Več informacij v priponki: Sklic 29. skupščine Meso Kamnik d.d.