Govedoreja Kočevje – GO-KO d.o.o. je pravna oseba, ki odgovorno nastopa v pravnem prometu z drugimi podjetji in subjekti. Ustanovitelj podjetja so Farme Ihan – KPM, ki so njihov 100% lastnik. Družba je začela z aktivnim delom maja 2003, ko so Farme Ihan odkupile govedorejski del nekdanjega podjetja M – KG Kočevje.

Govedoreja Kočevje nadaljuje tradicijo organizirane reje govedi, ki se je začela na Kočevskem leta 1948 z ustanovitvijo takratnega družbenega posestva. Na štirih lokacijah (Cvišlerji, Livold, Mlaka in Koblarji) se nahaja povprečno 1.100 glav krav molznic in 1.400 glav ostale goveje živine. Na kmetijskih površinah GO-KO d.o.o. se vsako leto zagotovi dovolj osnovne krme za vse kategorije živali v govedoreji.

OSNOVNI PODATKI

Status subjekta: vpisan
Datum vpisa v sodni register: 23.4.2003
Vložna številka: 13774200

Matična številka: 1821644000
Ident. št. za DDV in davčna št.: SI 10506187

Dolgi naziv: GO-KO, govedoreja, d.o.o.
Skrajšan naziv: GO-KO d.o.o.
Sedež: Mlaka pri Kočevju 37, 1332 Stara Cerkev

Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Osnovni kapital: 1.058.763,00 EUR
Število delnic: ni vpisa
Vrsta organa nadzora: ni vpisa

KJE NAS NAJDETE