Veterinarsko obratna ambulanta je bila v današnji obliki ustanovljena leta 1997 in je v celoti v lasti skupine Farme Ihan – KPM. V njej so zaposleni veterinarski strokovni delavci, doktorji veterinarske medicine in veterinarski tehniki.

Ambulanta ima koncesijo za opravljanje javne veterinarske službe pri prašičih na vseh lokacijah, ki so v lasti Farm Ihan – KPM: Klinja vas pri Kočevju, Pristava pri Krškem in na območju celotne kooperacije (okvirno 70 kmetij). Prav tako lahko opravljamo koncesijsko veterinarsko dejavnost pri govedu na vseh farmah Govedoreje Kočevje. Veterinarski delavci v ambulanti so specializirani za zdravstveno varstvo in reprodukcijo prašičev in goveda. Imajo dolgoletne izkušnje na tem področju. Ukvarjajo se predvsem s preventivo v intenzivni reji prašičev in goveda, z zdravjem črede (herd health management), svetovanjem in izobraževanjem na področju zdravstvenega varstva in reprodukcije prašičev ter z oskrbo z zdravili za lastne potrebe.

OSNOVNI PODATKI

Status subjekta: vpisan
Datum vpisa v sodni register: 13.6.1993
Vložna številka: 12916100

Matična številka: 5938473000
Ident. št. za DDV in davčna št.: SI 56768117

Dolgi naziv: VOA Veterinarska obratna ambulanta d.o.o.
Skrajšan naziv: VOA d.o.o.
Sedež: Željne 80, 1330 Kočevje

Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR
Število delnic: ni vpisa
Vrsta organa nadzora: ni vpisa

KJE NAS NAJDETE