Sklic 29. redne seje skupščine Meso Kamnik d.d.

Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje          29. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d., ki bo v četrtek, dne 07.01. 2021 ob 14.00 uri na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe.   Več informacij: Sklic 29. redne…

Preklic 29. redne seje skupščine Meso Kamnik d.d.

Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe preklicuje sklic          29. redne seje skupščine Meso Kamnik d.d.,  ki je bila sklicana za dne 23.12.2020 ob 14.00 uri na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe. Več informacij: Preklic 29.…