Veterinar

Veterinarsko obratna ambulanta Ihan deluje v okviru skupine Farme Ihan. Ambulanta ima koncesijo za opravljanje javne veterinarske službe pri prašičih in govedu. Naš zagnani tim je specializiran za zdravstveno varstvo živali v intenzivni proizvodnji prašičev in goveda. Zaradi nadomeščanja začasno odsotne sodelavke k sodelovanju vabimo: Veterinar m/ž za delo na velikih govedorejskih in prašičerejskih obratih…