Sklic 26. skupščine delničarjev družbe Farme Ihan d.d.

Uprava družbe FARME IHAN d.d., Ihan, Breznikova cesta 89, 1230 Domžale, matična številka 5403693000 (v nadaljevanju tudi: družba) na podlagi 7. člena Statuta družbe Farme Ihan d.d., 36. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in 295. člena ter naslednjih Zakona o gospodarskih družbah sklicuje 26. skupščino delničarjev družbe Farme Ihan…