• Novice in obvestila

Novice in obvestila

        

Obvestilo o statusni spremembi v družbi Farme Ihan d.d. – Oddelitev z izčlenitvijo dela premoženja družbe Farme Ihan d.d. na novoustanovljeno družbo Farme Ihan – KPM d.o.o.

Spoštovani poslovni partner!

Obveščamo vas, da je bila dne 29.2.2016 v sodni register vpisana statusna sprememba družbe Farme Ihan d.d., Breznikova c. 89, 1230 Domžale, mat. št. 5403693000, in sicer »oddelitev z izčlenitvijo« dela premoženja družbe Farme Ihan d.d. na novoustanovljeno odvisno družbo Farme Ihan – KPM d.o.o., Podgorje, Korenova c. 9, 1241 Kamnik, matična št. 7019343000, davčna št. 30220831. Oddelitev z izčlenitvijo je opisana v Izčlenitvenem načrtu, ki je objavljen na internetni strani AJPES pod rubriko »Farme Ihan d.d.«. Edini lastnik družbe Farme Ihan – KPM d.o.o. je družba Farme Ihan d.d.. Zakoniti zastopnik družbe Farme Ihan – KPM d.o.o. je Marko Višnar.

Oddelitev z izčlenitvijo družbe Farme Ihan d.d. je sestavni del finančne sanacije skupine »Farme Ihan« v skladu s programom finančnega prestrukturiranja, podpisanega med finančnimi upniki  in skupino »Farme Ihan«. Novoustanovljena družba Farme Ihan – KPM d.o.o. z odvisnimi družbami Meso Kamnik d.d., GO-KO d.o.o., Farme Ihan – MPR d.o.o., VOA d.o.o., ipd., je finančno sanirana in bo  od 29.2.2016 dalje opravljala pretežno dejavnost družbe Farme Ihan d.d..

Novoustanovljena družba Farme Ihan – KPM d.o.o. je univerzalni pravni naslednik vseh terjatev in obveznosti ter sklenjenih pogodb s tretjimi, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti prašičereje, kmetijstva, ipd., v skladu z Izčlenitvenim načrtom. Na podlagi predmetnega obvestila vas obveščamo o tem univerzalnem nasledstvu, ki ima za posledico tudi prenos terjatev in obveznosti iz družbe Farme Ihan d.d. na družbo Farme Ihan – KPM d.o.o..

Zato vas obveščamo, da od prejema tega obvestila plačate svoje zapadle obveznosti namesto družbi Farme Ihan d.d. družbi Farme Ihan – KPM d.o.o. na TR račun pri NLB d.d. št. SI56 028940261891667. Obveznosti, ki jih je imela na dan 29.2.2016 izkazane družba Farme Ihan d.d. bo v skladu z Izčlenitvenim načrtom poravnala družba Farme Ihan – KPM d.o.o., če do prejema tega obvestila še niso bile poravnane.

Za morebitna vprašanja v predmetni zadevi se lahko obrnete na naslednje kontaktne osebe:

- Matjaž Vehovec, GSM: 041-626-886, e-mail: mvehovec@ihan.si ,
- Alenka Jeretina, GSM: 041-274-190, e-mail: ajeretina@ihan.si ,
- Natalija Poljanšek, GSM: 041-522-727, e-mail: npoljansek@ihan.si ,
- Marta Vahter, GSM: 051-342-829, e-mail: mvahter@ihan.si .

S spoštovanjem!


                            Farme Ihan d.d.:
                            mag. Marko Višnar, DVM, MBA, direktor
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani