Svinjsko meso - tako dobro, tako zdravo!

Blagovna znamka mesar Anton iz Kamnika
- sinonim za sveže meso preverljivega porekla in kakovosti.

Vodilno in največje prašičerejsko podjetje v Sloveniji.

Zaposleni se resno in odgovorno lotevamo izvajanja zadanih nalog, ter se z izdelano vizijo razvoja zagotavljamo dolgoročno prihodnost na bodočem, skupnem, velikem trgu Evropske unije. Svojo trdno usmeritev v stalni razvoj in skrb za kvaliteto proizvodov smo dokazali tudi s tem, da smo si, kot prvo kmetijsko podjetje, pridobili certifikat kakovosti ISO 9001. Na področju varovanja okolja smo naredili velik korak naprej z izgradnjo sodobne čistilne naprave in s pridobljenim okoljskim certifikatom ISO 14001, ki smo ga prav tako prejeli kot prvo kmetijsko podjetje v Sloveniji. Zavedamo se, da nas v prihodnosti čakajo še mnogi izzivi in naloge. Prepričani smo, da jih bomo z izkušeno ekipo strokovnjakov in sodelavcev izpeljali v zadovoljstvo vseh.

Novice in obvestila

Sklic 20. redne seje skupščine Farme Ihan in 17. redne seje skupščine Družbe Pooblaščenke

Uprava družbe Farme Ihan d.d., Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 7. člena Statuta družbe sklicuje 20. sejo skupščine družbe Farme Ihan d.d.,ki bo v petek 29.08.2014 ob 9:00 uri  na sedežu družbe na naslovu......

 

» arhiv© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani